KAISLĪBAS AP LUSP 
Skats no malas un skats no iekšpuses

Juris Pūce
LU SP loceklis
26.07.2001

Kaut arī "banneris" mājas lapas stūrītī vēl joprojām akcentē vienu no lapas, šķiet, interesentākajām sadaļām, "e-studijas" apritē šķiet pierimušas kaislības ap Latvijas Universitātes Studentu padomi. Tagad pēc dažiem mēnešiem beidzot arī es vēlos izteikt savu viedokli par LU SP, "e-studiju", diskusijām globālajā tīmeklī un sasniegumiem praktiskā darbā.

Latvijas Universitātes Studentu padome ir brīvprātīga organizācija, kas apvieno cilvēkus, kas dažādu iemeslu pēc ir vienojušies būt par studentu pārstāvniecības locekļiem un kuriem bija tas gods ikgadējās vēlēšanās pārspēt citus pretendentus uz šo godpilno vietu. Iemesli tiešām ir dažādi - sākot ar vēlmi taisīt karjeru Universitātē un beidzot ar vēlmi "patusēt" studentiskā kompānijā. Pa vidu visam arī vēlme īstenot kādu projektu, nodrošināt kādu aktivitāti, kas dod artavu studentisko interešu veiksmīgākā ievērošanā. Darbošanās ilgums šai organizācijā studentiem ir ļoti īss. Es, kas nu jau trešo termiņu pēc kārtas esmu ievēlēts pārstāvēt studentu intereses, esmu uzskatāms par savdabīgu dinozauru, jo parastais aktivitātes ilgums ir viens, divi gadi. Tad students sāk strādāt un zaudē kontaktu ar studentiju.

Tā kā iesaistīšanās iemesli ir dažādi, tad arī darbības intensitāte un sasniegtie rezultāti atsevišķiem studentijas pārstāvjiem ir dažādi. Daudziem jo daudziem LU SP biedriem vēlme darboties uznāk viļņveidīgi, citiem tā neuznāk vispār. Tā ir vēlētāju - studentu - lieta izvērtēt, cik kompetents, darbotiesgribošs un varošs ir katrs potenciālais viņu pārstāvis. Nevainosim LU SP, ka pārstāvji nav pietiekami aktīvi vai zinoši. Tikai studenti paši var šos pārstāvjus nomainīt. Tomēr, manuprāt, LU SP savu pamatuzdevumu, studentu interešu pārstāvību Latvijas Universitātē pilda ļoti sekmīgi. Pagājušā gada laikā LU SP pārstāvji LU Senātā divas reizes piemēroja studentu veto, panākot pēc tam saprātīgu kompromisu ar Universitātes pārējo personālu un studentu pamatinterešu ievērošanu. LU SP vai tās locekļi pēdējā gada laikā ir iniciējuši un panākuši divu stipendiju nolikumu pieņemšanu. Gaidāms, ka abas šīs stipendijas (M.Petkevičas un K.Morberga) tiks izsniegtas studentiem nākamajā semestrī, nodrošinot iespēju nākotnē vairākiem simtiem LU studējošo saņemt krietni palielinātas stipendijas. LU Studentu padome ir aizkavējusi visus centienus nepamatoti krietni palielināt studiju maksas (izņemot dažas programmas, taču šeit nu ir jāsniedz savas pretenzijas attiecīgo fakultāšu studentu pašpārvaldēm, kas neaizkavēja attiecīgo lēmumu pieņemšanu fakultāšu domēs, kaut arī LU SP uz to vairākkārt aicināja). Studentu padome ir nodrošinājusi, ka maksas pakalpojumu izcenojumi LU studentiem vairākus gadus nav palielināti. LU studenti maksā vismazāko maksu par dienesta viesnīcām Rīgā - tikai pateicoties LU SP aktivitātēm "koju" maksa ir 7 lati mēnesī, nevis 12, kā to bija plānojusi LU vadība. Visus šos darbus ir veikuši vairāki LU SP pārstāvji, kurus interesē, lai studentu intereses tiktu pārstāvētas iespējami labi. Daudzi darbi ir ieplānoti arī šajā gadā. Plānojams, ka šī gada laikā studenti dienesta viesnīcās varētu saņemt papildus servisu - automātiskās veļas mazgājamās mašīnas. Šī projekta īstenošanai LU SP panāca līdzekļu piešķiršanu no LU budžeta. Nākamajā pusgadā LU SP rīkos semināru par augstākās izglītības kvalitāti, kas būs pirmais šāda veida pasākums Latvijā. Semināra rezultātus ir plānots ieviest kā Latvijas Universitātges kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamatelementus.

Tā es varētu turpināt uzskaitīt plānotos un padarītos darbus vēl ilgi. Taču tas, ka man ir nepieciešams šo darbu veikt, norāda tikai uz to, ka studentu informētības līmenis ir nepietiekošs. Un tā tiešām ir LU SP problēma. Taču, kā jau teicu, LU SP darbojas tikai cilvēki, kas vēlas darboties brīvprātīgi. Un nedz es, nedz neviens cits nevar piespiest Daini Dosbergu, kas ir galvenais sociālo lietu kurētājs LU SP, vai Aldu Bražūni, kas nodarbojas ar izglītības lietām, pēkšņi ķerties pie informēšanas, sabiedriskajām aktivitātēm vai propagandas. Tam vajag citus cilvēkus. Pamazām pamazām LU SP sakārto savas informācijas dienesta problēmas. Sekas var novērot LU SP mājas lapā (www.lusp.lv). Nākošais solis ir LU SP lapas reforma Universitātes avīzē. Tomēr zinu, ka visus mērķus šai jomā mēs sasniegsim tikai tad, ja saņemsim profesionālu atbalstu no visiem, kas vien jūt tādas spējas un vēlmi.

Te nu es nonāku pie "e-studijas" - Universitātes elektriskās avīzes. Manuprāt, ļoti jauks projekts, kas gan prasa vairāk reklāmas un skaidrākas koncepcijas, bet visādi citādi ideja ir vienkārši laba. Komunikāciju studentu iespējas izpausties šādā mēdijā nāk par labu viņu profesionalitātei un dod savu artavu informētības līmeņa celšanai. Vai tiešām nevienam no šiem studentiem nav ideju, ko darīt ar LU SP lapu Universitātes avīzē? Vai tiešām neviens no šiem studentiem nevar veltīt ik mēnesi dažas stundas rakstiem šai lapā? Negribas man tam ticēt. Tas būtu ieguldījums LU SP darbībā, prakse avīžniecībā, jaunas informāciajs plūsma u.t.t u.tml. Tas daudz ko dotu arī Jūsu kolēģiem - studentiem, kuriem ir apnicis lasīt garlaicīgo Universitātes avīzi. Padomājiet, cienītie kritiķi! Varbūt ir pienācis laiks pāriet no "Skata no malas" uz "Skatu no iekšpuses"?

Diskusijas globālajā tīmeklī nav mana aizraušanās. Pagājušā gada laikā, kad LU SP nācās pārdzīvot lielu triecienu - zādzību LU SP telpās - mani un dažus manus kolēģus braši vazāja pa delfu komentāru lapām, lai norādītu, ka esam slikti, zagļi un korumpanti. Toreiz bija žēl sevis, tagad ir žēl rakstītāju. Jo mēs - LU Studentu padome - par spīti nelabvēļiem, skauģiem un neticīgajiem, diezgan sekmīgi turpinam pārstāvēt studentus šai Universitātē.