VIEDOKLIS 
Postmodernās LU SP vēlēšanas?

Pēteris TIMOFEJEVS
LU Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes II kursa students
02.02.2002

Izlasot Kristīnes Antes atbildes rakstu "Esam vēl dzīvi" (LU SP Lapa - 20.12.2001.) un Matīsa Sīļa rakstu "Turpinot diskusiju par LU SP vēlēšanām" (www.e-studija.lv), protams, nevarēju palikt vienaldzīgs pret abos rakstos paustajiem viedokļiem un, ja nav par "skaļu" teikts, arī par abu rakstu idejiskajām nostādnēm, analizējot katra, manuprāt, nozīmīgākās tēzes.
Galvenā K. Antes raksta tēze ir - jā, sarakstiem programmu nav un nemaz nevajag. Tāda ideoloģijas vakuuma apoloģija mani nespēja ne pārliecināt, ne apmierināt. Būtībā K. Ante saka - nav jau tik traki, ka nezinu, ko sarakstos minētie cilvēki darīs pēc ievēlēšanas, galvenais ir balsot un nobalsot par kādu visnotaļ motivētu, jauku un dedzīgu studentiņu. Respektīvi - nost ar idejām, lai dzīvo Personības! Ideoloģiju noliegums mūsdienu postmodernajā laikmetā, šķiet, nevarētu pārsteigt (pat ja tas skan no varas pārstāvju puses). Tomēr, kā apgalvoja politiskā filozofe Hanna Ārente, tāda personību iecelšana saulītē un mistifikācija liecina par citu visai satraucošu tendenci - totalitārisma kustību, kas potenciāli noved pie domāšanas unifikācijas, pie nedomāšanas kā masu fenomena un pie varas esošo totālas kundzības. H. Ārente un daži postmodernisma klasiķi norāda, ka tas ir īpaši iespējams mūsdienās vērojamā patērētāju kultūras (H. Ārentes - masu sabiedrības) uzvaras gājiena laikā, kad galvenais nav ideja vai prece, bet veids kā to reklamē - jo trakāk, jo labāk.
Domājot par K. Antes kritēriju - motivāciju - var uzdot visai loģisku jautājumu raksta autorei - kā nabaga students, kurš pirmo reizi redz vēlēšanu sarakstus tikai vēlēšanu dienā, var noteikt katra kandidāta "motivācijas koeficientu"? Kā var zināt, kurš ir strādāt gribošs, pat ja nezina, vai kandidāts ir strādātgribošs kādas idejas labā un vai vispār studenta labā?
Apskatot K. Antes trīs izvirzītos sarakstu veidošanas veidus - nejauši izveidotie, iekšējo juku rezultātā izveidojušies un pirmkursnieku veidotie - mani vairāk nekā šokēja autores vieglprātīgā ideju un programmu nepieciešamības noliegšana. Varbūt neesmu adaptējies postmodernajai situācijai, bet gribētu uzzināt, ko tad cilvēki plāno darīt pēc ievēlēšanas amatā. Banāli, bet šinīs vēlēšanās to tā arī neuzzināju.
Dīvaini, bet K. Antes rakstā, kurā ir noliegta jebkādu ideoloģiju nepieciešamība LU SP vēlēšanās, ik pa laikam tiek piesaukta kaut kāda mistiska "saraksta ideoloģija". Rodas vēl viens jautājums - ja ideoloģija tomēr pastāv, kāpēc, piemēram, pati K. Ante to nedarīja zināmu vēlētājiem, kad piedalījās pēdējās LU SP vēlēšanās?
Atbildes varētu būt dažādas - ja vēlētāji zinātu, ko kandidāti grasās darīt, viņi nebalsotu. Ticami. Ak, ko nu vēlētāji darīs ar ideoloģijām, ne viņi sapratīs par ko ir runa; neba tas ir vajadzīgs, jābalso jau ir par Personību. Arī ticami. Patiesībā ideoloģijas nav, bet tā tika minēta, lai radītu arvien lielāku postmoderno jucekli. Dīvaini, bet arī ticami. Bet svarīga jau ir K. Antes atbilde uz šo jautājumu.
Analizējot M. Sīļa rakstu, man likās zīmīgi, ka tiek loģiski nodalītas jābūtības normatīvās kategorijas un empīriskie jeb reāli novērojamie fakti. "Wishful thinking" ir aizstāta ar skaudru reālismu. Vienīgi, šķiet, dīvaini, ka M. Sīlis "a priori" uzskata, ka sarakstiem LU SP vēlēšanās bija ideoloģijas…
Autors uzskata, ka, pirmkārt, LU SP nav leģitīms jeb vismaz pusi un vēl viena studenta uzticību baudoša un LU studentus pārstāvoša institūcija, jo vēlēšanās piedalījās tikai 8% visu vēlētāju (!), otrkārt, nav kārtībā kandidātu rekrutācijas jeb sarakstu formēšanas principi, treškārt, pastāv K.Antes noliegtā, bet reāli esošā fakultātes studentu kopuma, tātad mažoritārā pārstāvniecība, kas man liek jautāt - kad tiks nomainīti LU SP Satversmes eifēmismi par proporcionālām vēlēšanām, ceturtkārt, programmu neesamība ir politiska vieglprātība un bezatbildība.
Pēdējo argumentu gribētu papildināt - tā kā saraksti neveido programmas, tad nav atskaites punkta, nav iespēju panākt reālu LU SP locekļu atbildību vēlētāju priekšā. Interesanti, ka pastāv tikai iekšējs (!) LU SP kontroles mehānisms - revīzijas komisija, bet jebkāda ārēja kontrole un atskaitīšanās vēlētāju priekšā nepastāv. Grūti nepamanīt analoģisko līdzību ar Latvijas vēsturē piedzīvoto padomju režīmu, kura laikā visai veiksmīgi darbojās princips - roka roku mazgā.
Gribētu nobeigt ar salīdzinājumu starptautiskā perspektīvā - man zināmie citu valstu universitāšu esošie un bijušie studenti ziņoja par politisku programmu eksistenci savās universitātēs jau kopš 1970-ajiem gadiem, kad Rietumu universitātēs beidzās studentu pašpārvalžu izveides un konsolidācijas process. Programma un ideoloģija bija un ir noteicošie faktori sarakstu veidošanā vai kandidātu izvēlē un lielā mērā arī to veiksmē vēlēšanās. Tādējādi līdzība ar politiskām partijām jeb klubiem ir pilnīga. Interesanti, ka K. Ante sarakstu veidošanu pēc ideoloģijas un partijas principa noliedz kā nereālu!
Tāpat ārzemju universitātēs pastāv studentu pašpārvalžu ārējās kontroles mehānismi. Protams, to veidi variējas. Izplatīts paņēmiens ir uzticēt kontroles mehānismu kādai neatkarīgai ievēlētai vai ieceltai institūcijai.
Gribētu jautāt - kāpēc K. Ante noliedz programmu un līdz ar to elementārākās ārējās kontroles nepieciešamību un iespēju? Kāpēc citur tas var eksistēt un veiksmīgi darboties, tikai Latvijā ne? Vai tādēļ, ka Latvija atkal ir īpašs gadījums? Ceru, ka ne.